top of page

"Hilma, an Opera about Hidden art" 

Idén till en opera om Hilma af Klint föddes på Moderna museet under den stora Hilma-utställningen 2013. Men varför skulle vi skapa ett konstverk om en konstnär? Jag upplevde musik och rörelse i flera av verken. Dessutom fanns en fascination kring det faktum att Hilma aldrig fann svaret på sin egen fråga - ”Vad förmedlar verken?” Vad händer om man använder en annan konstart för att fortsätta hennes sökande?

Benjamin Staerns unika förmåga att kombinera färger och toner kunde kanske vara en väg i sökandet? Kunde vi använda operaimprovisation i skapandet av en skriven opera? Jag kontaktade Benjamin och Mira Bartov, som jag kände till sedan länge, för att höra om de ville vara med. I Sverige måste konstnärer satsa allt och vara modiga innan de vet om finansiering finns, och jag vill rikta mitt varmaste tack till Mira och Benjamin för att de vågade och trodde på idén! Jag vill även skicka mitt innerligaste tack till alla andra som varit med på denna resa!

 

Mette af Klint

IDÉ OCH PRODUKTIONSLEDNING

bottom of page