Ekerö Kyrka

23/8 & 25/8

 

Ekerö Kyrka byggdes under sent 1100-tal som gårdskyrka till Askanäs. Ett antal restaureringar och tillbyggnader har skett genom åren och dagens kyrka är betydligt större än den ursprungliga. De restaureringar som gjorts efter 1800-talet har endast obetydligt förändrat kyrkans utseende. 

Socknen tillhörde under medeltiden Strängnäs stift och ingår idag i Stockholms stift. Idag består kyrkan av ett torn, långhus med kors-armar och ett rakslutet kor med sakristia i norr. På samma plats som dagens kyrka byggdes troligen på 1000-talet en kyrka av trä, som det inte finns några spår av idag. Uppgiften styrks av en runsten i Vaxholm från 1080-talet som berättar om en man som dött på Ekerö och blivit begravd på kyrkogården.

I Ekerö kyrka har Askanäs konsertserie huserat 1996-2014 under ledning av Elemér Lavotha. 

 

Östanlid 

24/8

 

Möt musiken på nytt i en annorlunda konsertmiljö med närvaron i centrum.

 

En dag för musiker och publik att tillsammans uppleva nya dimensioner i musiken och i sig själv.

Östanlid, en mötesplats för upplevelse, växande och utveckling. Vår inspirationen kommer ur en yogisk livsstil, en filosofi som säger att allt och alla hör ihop. Vi hör alla till samma familj, både människor, djur och hela jorden. Alla har samma ursprung och alla letar vi, precis som musiker efter den där rena, ursprungliga tonen. Den tonen som ger en klarhet, ett lugn och en djup kontakt med mig själv.

Bo Lundaahl
Yogalärare, skapande pedagog, konstnär, fruktodlare,

KBT terapeut dipl.