top of page

Ekerö Kyrka

29 & 30 juni

 

Ekerö Kyrka byggdes under sent 1100-tal som gårdskyrka till Askanäs. Ett antal restaureringar och tillbyggnader har skett genom åren och dagens kyrka är betydligt större än den ursprungliga. De restaureringar som gjorts efter 1800-talet har endast obetydligt förändrat kyrkans utseende. 

Socknen tillhörde under medeltiden Strängnäs stift och ingår idag i Stockholms stift. Idag består kyrkan av ett torn, långhus med kors-armar och ett rakslutet kor med sakristia i norr. På samma plats som dagens kyrka byggdes troligen på 1000-talet en kyrka av trä, som det inte finns några spår av idag. Uppgiften styrks av en runsten i Vaxholm från 1080-talet som berättar om en man som dött på Ekerö och blivit begravd på kyrkogården.

I Ekerö kyrka har Askanäs konsertserie huserat 1996-2014 under ledning av Elemér Lavotha. 

Adress: Ekerö kyrkväg 5, 178 52 Ekerö

66A1226-1024x683.jpg

Julius Hus

1 juli

 

Efter  att ha varit privatbostad för fem generationer Westerdahlare/Hedbergare har denna unika Södermalmsvåning varsamt låtits restaureras och återställas till sin fulla prakt av Ann Hedberg, husets byggherre Julius Westerdahls barnbarnsbarn.

Nu finns det möjlighet att få känna sig hemma i denna eleganta sekelskiftesmiljö.

Adress: Bondegatan 21 A, 11633 Stockholm

Årsta Folkets Hus

2 juli

Vid det kulturskyddade Årsta Centrum med en unik och vacker 50-talsmiljö ligger Årsta Folkets Hus, bara 10 minuter från Stockholms city men ändå med naturen inpå husknuten.

Arkitektbröderna Erik och Tore Ahlsén ritade Årsta centrum, som invigdes 1953. Årsta Centrum är ritat för levande kultur i en levande stadsdel och vårt Folkets Hus för den traditionen vidare.

Årsta centrum är idag utsett till riksintresse med motiveringen att centrumet ”utgör ett av landets tidigaste exempel på en s.k. grannskapsenhet, med ’torget som vardagsrum’. En kommersiell, social och kulturell mötespunkt för alla åldrar, som utgjort en viktig förebild för svenskt förortsbyggande under efterkrigstiden.” 

Adress: Hjälmarsvägen 26, 120 53 Årsta

teatern1av-Edis-Potori-1024x683.jpeg
bottom of page